لیست اعضاء شورای اسلامی شهر صالح شهر(دوره پنجم)

 

مدرک تحصیلی

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

دیپلم

رئیس

امیرحسین زمانی نزاد

1

دیپلم

نایب رئیس

اسحاق غلامی نژاد

2

  لیسانس

خزانه دار

امین دادور

3

لیسانس

منشی

رضا بختیاروند ارشد

4

لیسانس

منشی

زهرا پارسه زاده

5


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0