لیست اعضاء شورای اسلامی شهر صالح شهر(دوره چهارم)

 

مدرک تحصیلی

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

دیپلم

رئیس

امیرحسین زمانی نزاد

1

لیسانس

نایب رئیس

محمدرضا بنیادزاده

2

فوق لیسانس

خزانه دار

محمدعلی زارع

3

فوق دیپلم

منشی

محمود بلیوند

4

لیسانس

منشی

امین دادور

5


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0