لیست اعضاء شورای اسلامی شهر صالح شهر(دوره سوم)

 

مدرک تحصیلی

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

دیپلم

رئیس

امیرحسین زمانی نزاد

1

دیپلم

نایب رئیس

اسحاق غلامی نژاد

2

لیسانس

خزانه دار

رستم عبدالله پور

3

لیسانس

منشی

محمود رضایی

4

لیسانس

منشی

نعمت الله پورعلیداد

5


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0