پروژه ساماندهی گلزار شهدا

 گلزار شهدای صالح شهر(علی پهونده)با مساحت سیزده هکتار در بیرون از شهر قراردارد وباتوجه به  مدفن شهیدان بزرگوار ووالامقام هشت سال دفاع مقدس دراین مکان مقدس و استفاده ازاین مکان جهت برگزاری مناسبت های محلی ومذهبی نیاز به ساماندهی گلزار شهدا درقالب پروژه های عمرانی شهرداری صالح شهر قرار گرفت که با همت وهمکاری های مسئولین وشورای اسلامی شهر وزحمات مهندس رستمی شهردار صالح شهر وهمکاری وهمیاری شهروندان به مرحله اجراء درآمدکه امیدواریم با اتمام کامل پروژه این مکان مقدس تبدیل به جایگاه زیارتی وسیاحتی جهت استفاده همشهریان  گردد .

مشخصات پروژه

*زیر سازی وخاک برداری وخاک ریزی
*جدول گذاری
*ساماندهی  وتکمیل سرویس های بهداشتی
*نصب دو عدد پایه تلسکوپی جهت روشنایی
*احداث استراحتگاه جهت استفاده زائران وهمشهریان
*درختکاری


گزارش تصویری از پروژه ساماندهی گلزار شهدای صالح شهر5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0