کلیه همشهریان محترم می توانند ازطریق زیر  مستقیما با دفترشورای محترم شهر ارتباط برقرار نمایند ونظرات وانتقادات سازنده خود را مطرح کنند.
تلفن:06126773909
فاکس:06126773909
باطلاع کلیه همشهریان محترم می رساند : ملاقات عمومی با اعضاء شورای اسلامی شهر  هرهفته روزهای دوشنبه وچهارشنبه از ساعت 17 الی 18 دردفتر شورای اسلامی شهرمی باشد.


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0