به نام خدا

سپاس بیکران خداوند سبحان راکه توفیقی عطاکرد تادرسایه الطاف بیکران الهی ودرتشعشع انوار نظام مقدس کشور عزیزمان ایران اسلامی وحسن اعتماد اعضای محترم شورای اسلامی ،افتخار خدمتگذاری به شهروندان محترم وشریف صالح شهر راداشته وامید آن دارم باهمکاری کلیه پرسنل پرتلاش شهرداری وهمکاری وهمیاری مردم شهیدپرور وولایتمدار صالح شهر ازاین مسئولیت خطیر وبزرگ سربلند بیرون آمده وبه اهداف عالیه که همانا عمران وآبادانی شهر باچشم اندازی عالی ومتعالی می باشد برسیم.
بدیهی است جهش سریع وسرعت بخشیدن به عمران وآبادانی شهر،نیازبه مشارکت عمومی وهمگانی دارد که باتوجه به وجود همکاران خدوم ودرایت اعضاء شورا وبینش بالای همشهریان محترم وخانواده های معزز شهدا کارساز ومثمرثمر خواهدبود.


5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0