همشهری وبازدید کننده عزیز ،ورود شما به سایت شهرداری صالح شهر را خیر مقدم عرض نموده ،ازطریق امکانات زیر منتظر نظرات ،انتقادات وپیشنهادات شما عزیزان هستیم. تلفن:06126774702 فاکس:06126774700 ایمیل:shahrdarisalehshahr@yahoo.com سامانه پیام کوتاه:30004705

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0