پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پنج‌شنبه, 8 اسفند 1398

پروژه زیرسازی وآسفالت

پروژه زیر سازی وآسفالت معابر سطح شهر

پروژه زیر سازی وآسفالت معابر شهری با توجه به اهمیت جزء پروژه های الویت دار محسوب می گردید که با حمایت شورای اسلامی شهر ،مدیریت شهردار وهمکاری وهمیاری اهالی صالح شهر به مرحله اجراء درآمد.
عملیات انجام شده درخصوص پروژه زیر سازی وآسفالت به شرح زیر
می باشد:

* زیر سازی وآسفالت جاده کندرو بطول 1100 متر وعرض 12 متر به مقدار 13200مترمربع.

*زیر سازی وآسفالت خیابان کشاورزوشریعتی 6 جمعا" به مقدار 6800 مترمربع.

*زیر سازی وآسفالت خیابان مولوی 10 به طول 250 متروعرض 14 متر به مقدار 3500 مترمربع.

*زیر سازی وآسفالت خیابان سعدی  1 به طول 250 متر وعرض 14 متر به مقدار 3500 مترمربع.

*زیر سازی وآسفالت خیابان مطهری 1 به طول 250 متروعرض 10 متربه مقدار 2500 مترمربع.

*زیر سازی وآسفالت بلوار گلستان به طول 250متر در 17 متر به مقدار 4250مترمربع.  جاده کندرو روبروی اورژانس جاده ای که قبلا" محل جمع آوری آبهای سطحی شهر بود.  زیر سازی وآسفالت جاده کندرو -روبروی اورژانس جاده ایجاده کندرو -روبروی اورژانس جاده ای بعد از اجرای پروژه.عملیات جدول گذاری وزیرسازی جاده کندرو ورودی شهر  ورودی شهر-زیر سازی وآسفالت  خیابان امام خمینی(ره).ورودی شهر-زیر سازی وآسفالت خیابان امام خمینی (ره).ورودی شهر-خیابان امام خمینی (ره) بعد از عملیات زیرسازی وآسفالت.جاده کندرو - ورودی شهرقبل ازانجام عملیات زیرسازیجاده کندرو- بعد از عملیات  زیر سازی وآسفالتورودی خیابان شهید چمران قبل از انجام عملیات زیر سازی وآسفالت


ورودی خیابان شهید چمران بعد از انجام عملیات زیر سازی وآسفالت


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0