پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 1 ارديبهشت 1398

تاریخچه شهرداری

 

تاریخ تاسیس شهرداری صالح شهر   87/4/11


از  تاریخ 1381 با تاسیس دفترعمران شهری واز سال 1383 با افتتاح دهیاری شهرک شهید چمران وتلاش شورای اسلامی شهرک ودهیاری برای رونق وگسترش کالبدی سریع به شهر وازطریق تفکیک وواگذاری اراضی مسکونی درحاشیه شهررا می توان ازدلایل رشد بالا عنوان نمود ودرنهایت شهرک شهید چمران براساس تصویب نامه شماره 866207 ت 38077 ک مورخ 86/10/12 به شهر تبدیل وشهرداری صالح شهر رسما" ازتاریخ 87/4/11 فعالیت خودرا جهت خدمات رسانی مطلوب به همشهریان آغاز نمود .

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0